نصب CXS در دایرکت ادمین CentOS 7

CXS مخفف (ConfigServer eXploit Scanner) می باشد یک ابزار امنیتی است که بمنظور اسکن فایل ها استفاده می شود. پیش از شروع نصب می بایست لایسنس برای آی پی مورد نظر خریداری شده باشد. همچنین

لیست Cron Jobs تمام کاربران در دایرکت ادمین

برای لیست Cron Jobs تمام کاربران در کنترل پنل دایرکت ادمین به سرور متصل شده و دستور زیر را اجرا نمایید. for user in $(cut -f1 -d':' /etc/passwd); do echo $user && crontab -u$user -l

نصب OpCache در دایرکت ادمین

OpCache یا zend OPCache یک برنامه بهینه سازی و کش‌سازی فایل‌ها و دستورات php است. با نصب OpCache خروجی پردازش های فایل های php را در رم سرور نگهداری کنید و در درخواست های بعدی،

نصب دایرکت ادمین در CentOS 8

برای نصب دایرکت ادمین بر روی نسخه 8 سنت او اس بصورت زیر عمل کنید. توجه داشته باشید برای نصب نیاز به لایسنس قانونی دایرکت ادمین دارید. CentOS 8 را بر روی سرور خود بصورت

نصب دایرکت ادمین در CentOS 7

برای نصب دایرکت ادمین بر روی نسخه 7 سنت او اس بصورت زیر عمل کنید. توجه داشته باشید برای نصب نیاز به لایسنس قانونی دایرکت ادمین دارید. CentOS 7 را بر روی سرور خود بصورت

رفع خطای نصب ncftpls در دایرکت ادمین

در صورتی که به عنوان مدیر سرور دایرکت ادمین بخواهید از اطلاعات خود در سرور دیگر بکاپ گیری بگیرید. ممکن است برای اتصال به FTP ریموت با خطای زیر مواجه شوید: Error during Backup Creation

نصب MariaDB در دایرکت ادمین

برای نصب MariaDB در سرور لینوکس که کنترل پنل دایرکت ادمین در آن نصب شده است، دستورات زیر را اجرا نمایید. توجه کنید با دستور دوم شما آخرین نسخه مای اس کیو ال که نسخه

نصب MySQL در دایرکت ادمین

برای نصب MySQL در سرور لینوکس که کنترل پنل دایرکت ادمین در آن نصب شده است، دستورات زیر را اجرا نمایید. توجه کنید با دستور دوم شما آخرین نسخه مای اس کیو ال که نسخه

حل مشکل عدم ورود به دایرکت ادمین پس از نصب

پس از نصب اولیه دایرکت ادمین در سرور برای ورود می بایست از آدرس زیر استفاده شود که X.X.X.X آدرس آی پی سرور می باشد http://X.X.X.X:2222 در صورتی که پس از نصب برای ورود به

نصب Zend Guard در دایرکت ادمین

برای نصب Zend Guard در کنترل پنل دایرکت ادمین بصورت زیر عمل نمایید. از طریق SSH به سرور متصل شوید و به مسیر کاستم بیلد بروید. cd /usr/local/directadmin/custombuild سپس با دستور زیر نصب زند گارد