Wave Wave Star illustrationStar illustrationStar illustrationFile illustrationFile illustrationFile illustration

مرکز آموزش نایک سرور


مستندات آموزشی

نصب MariaDB در دایرکت ادمین

برای نصب MariaDB در سرور لینوکس که کنترل پنل دایرکت ادمین در آن نصب شده است، دستورات زیر را اجرا نمایید. توجه کنید با دستور

نصب MySQL در دایرکت ادمین

برای نصب MySQL در سرور لینوکس که کنترل پنل دایرکت ادمین در آن نصب شده است، دستورات زیر را اجرا نمایید. توجه کنید با دستور

نمایش نسخه لینوکس CentOS

در صورتی که از لینوکس سنت او اس استفاده می کنید، برای مشاهده نسخه لینوکس CentOS نصب شده در سرور دستور زیر را از طریق

وب مستر تولز چیست؟

وب مستر تولز گوگل یا Google Webmaster tools مجموعه ای از ابزار های ارائه شده توسط گوگل است که گزارشاتی همانند چگونگی نمایش صفحات مختلف

نیاز به کمک بیشتری دارید؟

با ما تماس بگیرید