Git سیستم کنترل ورژن اپلیکیشن است که چرخه توسعه اپلیکیشن ها را سازماندهی می کند.

ساده ترین روش برای نصب Git استفاده از مخزن CentOS است.

برای این منظور از طریق SSH به سرور متصل شوید.

دستور زیر را اجرا کنید تا مخزن های سنت او اس را آپدیت کنید.

dnf update

Git را نصب نمایید.

dnf install git

برای مشاهده نسخه Git نصب شده، دستور زیر را اجرا نمایید.

git --version

برای پیکربندی Git با اطلاعات فردی دستورات زیر را اجرا نمایید

نام خود را با استفاده از دستور زیر

git config --global user.name "Name"

و ایمیل خود را با دستور زیر تنظیم کنید

git config --global user.email "[email protected]"

 

اشتراک

Leave a Comment