از طریق SSH به سرور متصل شوید.
فایل پیکربندی squid.conf را ویرایش نمایید.

sudo vi /etc/squid/squid.conf

گزینه http_port را درون فایل پیدا کنید. شماره پورت مورد نظر خود را در روبروی آن بنویسید.
اگر تمایل دارید که پروکسی سرور تغییری در درخواست شما ندهد و به عبارتی پروکسی سرور transparent داشته باشید، مقدار http_port را بصورت زیر مقدار دهی نمایید. در این مثال 1234 شماره پورت Squid است.

http_port 1234 transparent

 

تغییرات را ذخیره کنید و سرویس Squid را ریستارت کنید.

sudo systemctl restart squid

 

اشتراک

Leave a Comment