از پروکسی سرور اسکوید به منظور کش کردن صفحات وب سایت استفاده می شود. برای نصب Squid Proxy Server در سنت او اس 7 بصورت زیر عمل می شود
از طریق SSH به سرور متصال شوید.
دستور زیر را اجرا کنید تا سرور CentOS به روز رسانی شود

sudo yum -y update

Squid را نصب نمایید

yum -y install squid

آن را استارت نمایید

systemctl start squid

امکان اجرا اتوماتیک Squid حین بوت سرور را فعال نمایید

systemctl enable squid

وضعیت سرویس اسکوید را مشاهده نمایید.

systemctl status squid

شماره پورت پیش فرض Squid ، 3128 است. برای تغییر شماره پورت دارید این مطلب را مشاهده کنید.

تغییر پورت Squid Proxy Server در CentOS

پس از نصب به صورت پیش فرض Squid تمام ترافیک http را بلاک می کند. در نتیجه شما نمی توانید از آن استفاده نمایید.

برای فعال کردن ترافیک فایل پیکربندی را ویرایش کنید

sudo vi /etc/squid/squid.conf

در روبروی گزینه http_acacess به جای مقدار deny all، مقدار allow all را وارد کنید.
در نتیجه تنظیم شده به صورت زیر خواهد بود.

http_access allow all

تغییرات را ذخیره کنید و سرویس Squid را ریستارت کنید.

sudo systemctl restart squid

 

اشتراک

Leave a Comment