تنظیم ماکزیمم تعداد کانکشن برای هر IP به پورت مشخص از طریق فایروال csf بصورت زیر است.
فایل csf.conf در مسیر زیر را ویرایش کنید
در مقابل عبارت CONNLIMIT پورت و تعداد کانکشن مورد نظر را اختصاص دهید.

CONNLIMIT = "port;conn,port;conn"

به عنوان مثال برای اینکه از هر IP حداکثر 8 کانکشن به پورت وب سرور (با مشاره پورت 80) متصل شود، بصورت زیر مقدار دهی می شود.

CONNLIMIT = "80;20"

 

اشتراک

Leave a Comment